Anyák napja helyesírás

anyák napja helyesírása

Az anyák napja az egyik legfontosabb családi ünnep, mindenki felköszönti édesanyját ezen az ünnepen. Hogyan kell helyesen írni az anyák napját?

  • Anyák napja?
  • Anyák Napja?
  • anyák napja?
  • anyák-napja?

Anyák napja helyesírása

Az anyák napját, mint minden más ünnepet kis betűvel kell írni, tehát helyesen “anyák napja”.

Kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepneveket, a nevezetes napokat, a rövidebb-hosszabb időszakokat, a történelmi eseményeket jelentő szavakat, szókapcsolatokat (bár olykor nem kicsi az érzelmi töltésük): március tizenötödikea felszabadulás napjamájus elsejeaz alkotmány ünnepekarácsonyhúsvétanyák napjanemzetközi nőnappedagógusnapvasutasnapötéves terva honfoglalása mohácsi vésza szabadságharca debreceni országgyűlésa francia forradaloma nagy októberi szocialista forradalom, a nagy honvédő háború stb.”

A lényeg, hogy nagybetűt csak mondatkezdéskor vagy tulajdonnevek esetében használunk. Tehát az anyák napját csak abban az esetben kell nagybetűvel írni, ha ezzel a szóval kezdődik a mondat.

.